Dataset

Dataset je kolekce dat, která slouží jako vstup pro business intelligence reporty a vizualizace. Nejčastěji jsou datasety připraveny z databáze, ale není to pravidlem. Některé BI nástroje nové generace umožňují datasety připravit z mnoha jiných zdrojů

Kategorie:

Reagovat na příspěvek