ETL

ETL je zkratka pro operace, které souvisejí s úpravou dat před vložením do databáze. V překladu zkratka znamená Extract, Transfer, Load tedy volně přeloženo Načtení, Úprava dat, nahrání někam (např. do databáze)

Kategorie:

Reagovat na příspěvek