Merge Join component

Autor: | 1.5.2017

Merge join component je SSIS (SQL Server Integration Services) ETL Data flow komponenta pomocí které lze provádět spojování datových toků nebo tabulek, operace, které lze provádět jsou INNER JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN. Data musí být před příchodem do komponenty Merge join nejprve seřazena komponentou „Sort“.

merge join component

Seznam všech SSIS komponent a tasks naleznete zde

Merge Join component
Hodnocení
Kategorie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.