Merge Join component

Merge join component je SSIS (SQL Server Integration Services) ETL Data flow komponenta pomocí které lze provádět spojování datových toků nebo tabulek, operace, které lze provádět jsou INNER JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN. Data musí být před příchodem do komponenty Merge join nejprve seřazena komponentou „Sort“.

merge join component

Seznam všech SSIS komponent a tasks naleznete zde

Kategorie:

Reagovat na příspěvek