SQL Server Analysis Services

SQL Server Analysis Services obsahuje funkce pro dolování dat. Analysis Services podporuje OLAP pomocí něhož můžete navrhnout, vytvořit a spravovat multidimenzionální struktury. Ty obsahují data agregované z jiných datových zdrojů, jako jsou například relační databáze.

Kategorie:

Reagovat na příspěvek