Tag Archives: GDPR

GDPR je nařízení Evropské komise ohledně ochrany osobních údajů. Na Biportálu se této problematice také věnujete a pod tímto tagem naleznete seznam článků týkající se této problematiky.

KAPITOLA VIII – Právní ochrana, odpovědnost, sankce – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, VIII – Právní ochrana, odpovědnost, sankce Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 77  Právo podat stížnost u dozorového úřadu Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA IX – Zvláštní situace – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap IX – Zvláštní situace Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 85 – Zpracování a svoboda projevu a informací Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA X – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap X – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 92 – Výkon přenesené pravomoci Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku. Pravomoc přijímat akty v… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA XI – Závěrečná ustanovení – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap IV – Správce a zpracovatel Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 94 – Zrušení směrnice 95/46/ES 1.   Směrnice 95/46/ES se zrušuje s účinkem ode dne 25. května 2018. 2.   Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA IV – Správce a zpracovatel – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap IV – Správce a zpracovatel Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 24 – Odpovědnost správce S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA III – Práva subjektů údajů – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap III – Práva subjektů údajů Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 12 – Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA II – Zásady – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap II – Zásady Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 5 – Zásady zpracování osobních údajů Osobní údaje musí být: ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);… Read More »

Category: Štítky:

KAPITOLA I – Obecná ustanovení – GDPR

By | 14.11.2017

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap I – Obecná ustanovení Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 1 – Předmět a cíle Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného… Read More »

Category: Štítky:

Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník

By | 24.10.2017

Dnes tu mám pro vás nikoliv článek, ale dotazník zaměřený na GDPR (General data protection regulation) tj nařízení platné od 25.5.2018. Tímto nařízením se ruší Zákon č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a přináší mnoho nových povinností. Pokud nemáte základy GDPR nastudované, tak doporučuji začít jinde a na tento GDPR dotazník se později vrátit. GDPR… Read More »