Archiv štítku: GDPR

KAPITOLA VIII – Právní ochrana, odpovědnost, sankce – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, VIII – Právní ochrana, odpovědnost, sankce Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 77  Právo podat stížnost u dozorového úřadu Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA IX – Zvláštní situace – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap IX – Zvláštní situace Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 85 – Zpracování a svoboda projevu a informací Členské státy uvedou prostřednictvím právních předpisů právo na ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení do souladu s… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA X – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap X – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 92 – Výkon přenesené pravomoci Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku. Pravomoc přijímat akty v… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA XI – Závěrečná ustanovení – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap IV – Správce a zpracovatel Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 94 – Zrušení směrnice 95/46/ES 1.   Směrnice 95/46/ES se zrušuje s účinkem ode dne 25. května 2018. 2.   Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA IV – Správce a zpracovatel – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap IV – Správce a zpracovatel Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 24 – Odpovědnost správce S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA III – Práva subjektů údajů – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap III – Práva subjektů údajů Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 12 – Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA II – Zásady – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap II – Zásady Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 5 – Zásady zpracování osobních údajů Osobní údaje musí být: ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);… Čti »

Kategorie: Štítky:

KAPITOLA I – Obecná ustanovení – GDPR

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, Nařízení (EU) 2016/679, Kap I – Obecná ustanovení Připravenost na GDPR si můžete otestovat v článku Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník nebo přes tlačítko níže Článek 1 – Předmět a cíle Toto nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného… Čti »

Kategorie: Štítky:

Jste GDPR ready? Zkuste si náš GDPR dotazník

Dnes tu mám pro vás nikoliv článek, ale dotazník zaměřený na GDPR (General data protection regulation) tj nařízení platné od 25.5.2018. Tímto nařízením se ruší Zákon č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a přináší mnoho nových povinností. Pokud nemáte základy GDPR nastudované, tak doporučuji začít jinde a na tento GDPR dotazník se později vrátit. GDPR… Čti »