Archiv štítku: SQL Funkce

Pod štítkem SQL funkce naleznete články a tutoriály, které obsahují informace o tom, jak funkce v SQL používat

SQL SUBSTRING funkce – Část řetězce

Autor: | 4.5.2017

Funkce SUBSTRING slouží v SQL k výběru části textového řetězce v textu. Tato funkce patří do textových funkcí – string functions. Před časem jsem napsal velký přehled T-SQL textových funkcí -najdete ho je zde Syntaxe SELECT SUBSTRING(text, <počáteční pozice znaku textu, který chceme vybrat>, <počet znaků od počátečního znaku>) Funkce má 3 argumenty: Pole s textem ve kterém provádíme… Čti »

SQL COUNT funkce – jak si spočítat řádky v tabulce?

Autor: | 2.5.2017

Funkce sql COUNT patří do Agregačních funkcí  a je to jedna z nejjednodušších a nejpoužívanějších funkcí v SQL. Umožňuje spočítat řádky v určitém sloupci nebo řádky v celé tabulce. (!!!) Pokud počítáme pomocí sql COUNT počet záznamů nad určitým sloupcem, jsou NULL záznamy vynechány. Syntaxe SQL COUNT funkce: 1 Počet řádků v celé tabulce: SELECT COUNT(*)… Čti »

SQL REPLACE funkce – Nahrazení textového řetězce

Autor: | 2.5.2017

Funkce SQL REPLACE slouží k nahrazení textového řetězce nebo jeho části. Můžeme ho zařadit do textových funkcí – string functions. Před časem jsem napsal velký přehled T-SQL textových funkcí -najdete ho je zde Syntaxe funkce REPLACE SELECT REPLACE(<Pole s text ve kterém nahrazujeme>, <nahrazovaný znak>, <nahrazující znak>) FROM dbo.Tabulka Funkce má 3 argumenty: Pole s… Čti »

SQL ISNULL a COALESCE funkce – jaké jsou rozdíly a použítí

Autor: | 1.5.2017

ISNULL a COALESCE jsou funkce, které slouží k práci s prázdnými hodnotami (NULL). Obě hodnoty vrací první hodnotu, která je různá od NULL z předem nadefinovaných vstupních parametrů. Mezi oběma funkcemi jsou ale rozdíly. Syntaxe ISNULL: SELECT ISNULL(<Sloupec>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 1>) FROM dbo.Tabulka Syntaxe COALESCE: SELECT COALESCE(<Sloupec>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 1>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 2>,…) FROM dbo.Tabulka Rozdíly mezi… Čti »

SQL Textové funkce (String functions – Velký přehled textových funkcí

Autor: | 10.4.2017

TSQL není jazykem, který byl primárně navržen pro nějaká velká kouzla s textovými řetězci a manipulaci s nimi. V MS SQL Server tedy nenajdeme příliš vestavěných (build in) funkcí pro práci s textovými řetězci. I přes to se takové funkce najdou a budou se nám určitě hodit, Pojďme se na SQL String Functions – textové funkce podívat. 1)… Čti »

SQL Agregační funkce – SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG

Autor: | 20.8.2016

SQL agregační funkce – AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM patří do tvz. window funkcí a tyto funkce jsou obecně jedny z nejpoužívanějších. Při aplikaci agregační funkce je přítomnost klauzule GROUP BY povinná (pokud neprovádíme tzv. operace nad okny pomocí OVER()). Funkcí na pořadí řadíme do tzv Window funkcí a do stejné skupiny patří kromě nich také funkce… Čti »

SQL Funkce na pořadí – ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE

Autor: | 20.8.2016

SQL funkce na pořadí (ranking functions) nám umožňují přiřazovat v záznamům v tabulce pořadí na základě hodnoty nějakého pole nebo polí. Ranking funkce se vyznačují tím, že klauzule OVER() je povinná. Funkcí na pořadí řadíme do tzv Window funkcí a do stejné skupiny patří kromě nich také agregační funkce a Offset funkce (na stránkování). Seznam ranking… Čti »

SQL OFFSET funkce – LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE

Autor: | 20.8.2016

OFFSET funkce jsou v MS SQL Server relativně nové, jsou dostupné teprve od verze SQL Server 2012. Tyto funkce umožňují „listovat“ mezi řádky tabulky. Lépe řečeno na řádku aktuálním si můžete prostředníctvím takových funkcí sáhnout na řádek minulý nebo následující. Tyto funkce řadíme do tzv Window funkcí a do stejné skupiny patří kromě nich také agregační funkce… Čti »