Tag Archives: Užitečné SQL Skripty

SQL OFFSET funkce – LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE

By | 20.8.2016

OFFSET funkce jsou v MS SQL Server relativně nové, jsou dostupné teprve od verze SQL Server 2012. Tyto funkce umožňují „listovat“ mezi řádky tabulky. Lépe řečeno na řádku aktuálním si můžete prostředníctvím takových funkcí sáhnout na řádek minulý nebo následující. Tyto funkce řadíme do tzv Window funkcí a do stejné skupiny patří kromě nich také agregační funkce… Read More »

SQL Cyklus – umíte použít WHILE nebo rekurzivní CTE?

By | 20.8.2016

Jako SQL Cyklus můžeme označit opakované volání části kódu s různými parametry a většinou je spojen s nějakou DML operací typu INSERT nebo UPDATE. Cyklus voláme po předem stanovený počet opakování a můžeme ho v SQL sestavit několika různými způsoby. Na příkladu založení tabulky s kalendářem v SQL si ukážeme všechny způsoby. Generování kalendář v… Read More »