Archiv štítku: Základy SQL

Základní SQL dotazy – Přehled selectů pro začátečníky

Dnes tu mám článek určený pro změnu začátečníkům. Bude plný příkladů sql dotazů s tím, že si to dáme od těch nejzákladnějších a postupně budeme přitvrzovat. SQL dotazy budou seřazeny chronologicky podle obtížnosti. Postupně budu přidávat další. Pro IT oddělení je dnes znalost SQL už nutnost, ale nastala doba, kdy SQL dotazování používají nejen ajťáci,… Čti »

Základy SQL – Nejpoužívanější příkazy

Tento miničlánek je určen pro začátečníky a popíšeme v něm, jak napsat jednoduchý T-SQL script a vysvětlit tak základní sql příkazy. Postupně k sobě budeme skládat jednotlivé části skriptu a při tom pochopíme k čemu slouží. Pojďme se tedy podívat na základy SQL v příkladu. Základy SQL – postupnými kroky složíme SQL dotaz Úkol: Představte si tabulku obsahující data… Čti »

SQL GROUP BY – Agregujte záznamy

GROUP BY klauzuli používáme v SQL k seskupování záznamů. Ve většině případů jde o situaci, kdy potřebujeme udělat nějakou agregační operaci v tabulce (součet tržeb, počet záznamů, průměr, apod). 1) Pořadí v SQL skriptu SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY 2) Syntaxe GROUP BY: SELECT [Sloupec1], [Sloupec2], AgregacniFunkce([Sloupec3]) AS Alias FROM Tabulka WHERE… Čti »

SQL HAVING vs WHERE – Často se zde dělá chyba

SQL HAVING klauzule je speciálním druhem SQL příkazu, který se chová podobně jako jako WHERE. To znamená, že pomocí ní definujeme omezující podmínku při vyhledávání nebo manipulaci s tabulkami. Mezi oběma klauzulemi jsou ale významné rozdíly. Pojďmě si tedy SQL HAVING vs WHERE odlišnosti popsat. Pořadí v SQL skriptu SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER… Čti »

SQL Order by – seřaďte data v tabulce

ORDER BY klauzule v SQL umožňuje výsledky dotazu uspořádat podle určitého pole (sloupce). Existují 2 základní možnosti seřazení záznamů v tabulce. Vzestupně (ascending order = ASC) – seřadí záznamy od nejmenšího po největší v případě čísel nebo o „A“ do „Z“ v případě textových řetězců. Sestupně (descending order = DESC) seřadí záznamy od největšího po… Čti »

SQL WHERE – zadejte podmínku pomocí SQL

WHERE klauzule slouží k definování omezujících podmínek při dotazování. Ve většině případů nás při dotazování do tabulky nezajímají všechny záznamy, ale pouze určitá jejich podmnožina na základě kritérií. Kritéria definujeme pomocí operátorů. Pořadí v SQL skriptu SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Syntaxe WHERE: SELECT [Sloupec1], [Sloupec2] FROM Tabulka WHERE pole <Operator> hodnota… Čti »

SQL CROSS JOIN

Příkaz CROSS JOIN v SQL souží ke spojení 2 tabulek v relační databázi. Jeho výsledkem je kartézský součin => všechny kombinace levé (A) a pravé (B) tabulky. Syntaxe: SELECT sloupce FROM Tabulka_A CROSS JOIN Tabulka_B ON TabulkaA.sloupec=TabulkaB.sloupec /*Tabulka A = levá; Tabulka B = pravá*/ Příklad CROSS JOIN: Tento typ JOINu si můžeme ukázat na… Čti »

SQL FULL JOIN

Příkaz FULL JOIN v SQL vytváří relaci mezi 2 tabulkami a vrací všechny záznamy, to znamená záznamy z levé (A) i pravé (B) tabulky. Záznamy které nebyly nalezeny v left (A) nebo pravé (B) tabulce získají hodnotu NULL. Syntaxe:

SQL RIGHT JOIN

Příkaz RIGHT JOIN v SQL vytváří relaci mezi 2 tabulkami a vrací všechny záznamy z pravé tabulky(B) spolu se záznamy, které jsou nalezeny i v levé tabulce (A). Záznamy které nebyly nalezeny v levé tabulce a existují v pravé získají hodnotu NULL. Syntaxe:

SQL LEFT JOIN

Příkaz LEFT JOIN v SQL vytváří relaci mezi 2 tabulkami a vrací všechny záznamy z levé tabulky(A) spolu se záznamy, které jsou nalezeny i v pravé tabulce (B). Záznamy které nebyly nalezeny v pravé tabulce získají hodnotu NULL. Syntaxe: