Základy SQL – Nejpoužívanější příkazy

Tento miničlánek je určen pro začátečníky a popíšeme v něm, jak napsat jednoduchý T-SQL script a vysvětlit tak základní sql příkazy. Postupně k sobě budeme skládat jednotlivé části skriptu a při tom pochopíme k čemu slouží. Pojďme se tedy podívat na základy SQL v příkladu.

Základy SQL – postupnými kroky složíme SQL dotaz

Úkol: Představte si tabulku obsahující data o lidech. Úkolem bude vybrat z tabulky „Lide“ všechny, kteří jsou narozeni mezi rokem 1.1.1995 a 31.12.2005 včetně. Ve výsledku skriptu nás zajímá jméno, příjmení a datum narození. Všechny záznamy by měly být seřazeny sestupně podle příjmení.


Příkaz SELECT

Touto klauzulí databází říkáme, že chceme zobrazit nějaká data. Současně v ní definujeme jaká data (Sloupce) chceme vybrat.

Průběžný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni

Pokud bychom tento skript pustili nad databází, tak by výsledkem byla chyba. Důvodem je to, že jsme nedeklarovali odkud mají být pole „Jmeno“ a „Prijmeni“ vybrany. Je tedy potřeba vybrat tabulku.

Příkaz FROM

Klauzulí definujeme, kde se informace z předchozího kroku nacházejí = v jaké tabulce je najdeme. Hledam budeme v tabulce „Lide“

Průběžný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni
FROM Lide

Tento skript již bude funkční a vrátí nám všechny záznamy z tabulky Lide, kde vybranymi sloupci bude Jmeno a Prijmeni

Příkaz WHERE

Přichází čas na to, abychom výsledek předchozího kroku omezili na Datum narozeni. Obecně tato klauzule slouží k nadefinování omezujících podmínek.

Průběžný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni
FROM Lide
WHERE Datum_Narozeni >= '1995-01-01' AND Datum_Narozeni <= '2005-12-31'

Podmínka obsahuje sloupec, který chceme nějak omezit. Vidíme, že v SQL můžeme používat operátory jako v matematice ><= atd. Podmínka by se data zjednodušit použitím operátoru „BETWEEN„. V tomto případě by podmínka vypadala WHERE Datum_Narozeni BETWEEN '1995-01-01' AND '2005-12-31'

Příkaz ORDER BY

Poslední část úkolu je výsledek uspořádat. To se dělá přes příkaz ORDER BY kdy za klauzuli ještě můžeme napsat (není to povinné), jak chceme data uspořádat (ASC – vzestupně nebo DESC – sestupně). Pokud způsob řazení nevyplníme, řadí se data sestupně (DESC)

Výsledný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni
FROM Lide
WHERE Datum_Narozeni >= '1995-01-01' AND Datum_Narozeni <= '2005-12-31'
ORDER BY Datum_Narozeni


Doufám, že Vám článek pomohl pochopit základní SQL příkazy a základy SQL. Pokud upřednostňujete samostudium, doporučuju si projít články na tomto webu.

Můžete začít tím, že si projdete články, které se věnují SQL klauzulím:


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 350 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.