Category Archives: SSIS – Integration Services

SSRSSQL Server Integration services (SSIS) jsou funkce pro vývoj a automatizaci datových pump a datových transformací. Souhrnně se těmto procesům říká ETL (extract, transfer, load). SSIS nabízí řadu nástrojů a funkcí pro efektivní správu těchto procesů… Mapa článků v rubrice dle abecedy »

SSIS | Data Flow Task – ETL Datové Toky s příkladem

V minulém díle jsem popsal funkci Control Flow v SSIS balíčku. Pomocí control flow dokážeme řídit to, co SSIS package provádí. Nejpoužívanejším typem tasku je právě Data flow task, který obsahuje logiku datových toků (ETL procesů). Rozdíl mezi Control Flow a Data flow taskem Bohužel se tyto 2 pojmy často zaměňují. Control flow není task,… Read More »

SSIS | Control flow – Tasks, Containers, Data Flow – Integration Services

V předchozím článku SSIS | Úvod, BIDS, Project, Package, SSIS Toolbox jsem stručně představil featuru SQL Server Integration Services (SSIS) pro SQL Server. Cílem článku bylo usnadnit začátečníkům seznámení s pracovním prostředím, ve kterém je možné vyvíjet datové integrace (ETL). Shrnutí předchozího článku – důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně Víme, že datové integrace vyvíjíme v… Read More »

SSIS | Integration Services pro začátečníky – Úvod, BIDS, Project, Package, SSIS Toolbox

Tento článek slouží jako seznámení se SQL Server Integration Services (SSIS) pro SQL Server. Obsahuje úvodní představení této komponenty a budu zde udržovat odkazy na další články. SQL Server je většinou obecně chápána zejména jako databázová platforma obsahující silný database engine a klienta – Management Studio pro práci s databázemi. Stejně jako u řady jiných… Read More »

Chyba Microsoft.ace.oledb provider is not registered on the local machine

Toto je v Business intelligence vcelku častá chybová hláška – v češtině by zněla nějak takto “Zprostředkovatel” Microsoft.ACE.OLEDB.X.X”není registrován na místním počítači”. Kdy nastává chyba ACE OLE DB provideru a jak ji opravit? Nastává pokud se pokoušíme připojit např k Excel sešitu nebo Access databázi, která běží na verzi Office, ke které nemáme nainstalovanou OLE… Read More »

SSIS Connection Manager + Příklad Jednoduché Datové Pumpy

Na úvod zmíním důležitou věc, kterou mnoho lidí neví. SQL Server není jen platforma na ukládání a práci s daty nebo databázemi. Je to balík služeb a kromě database enginu obsahuje také např. featury: Reporting Services (SSRS) – tvorba a úložiště reportů vč report serveru, Analysis Services (SSAS) – OLAP kostky Master data Services (MDS)… Read More »

SQL Parallelism, paralelní zpracování dat – 2 a více procedur současně?

Spuštění více než 1 procedury v 1 čas nemusí být tak jednoduchá úloha jak se zdá, zejména pokud jednotlivé procedury mají mezi sebou závislosti – tzn nějaká sada procedur podmiňuje spuštění jiných procedur. Jak tedy udělat paralelismus (Parallelism)? Když si zrekapitulujeme možnosti které se nám nabízejí: Parallelism procedur v jedné session v SQL skriptu –… Read More »

SSIS Import Google analytics dat do SQL databáze

Následující řádky poskytují návod na to, jakým způsobem provést import google analytics dat do databáze/ datového skladu bez nutnosti programovat. Proč bysme měli něco takového mohli chtít? Třeba proto, že si chceme vytvořit vlastní reporty nebo data z google analytics zkombinovat s daty z jiných zdrojových systémů – například vnitropodnikových. Jedná se o návod pro… Read More »

SSIS Toolbox – Seznam všech komponent a tasků

Níže je uvedena mapa všech komponent a tasks, které jsou součástí SSIS Projektu v rámci SQL Server Data Tools 2015. Jednotlivé komponenty a tasky naleznete  v SSIS Toolbox. Postupně plánuji jednotlivé pojmy v této mapě provázat s BI slovníkem a pokud bude zájem, tak v budoucnu přidávat i tutoriály k SSIS. SSIS ToolBox 1. Data flow… Read More »