Category Archives: SQL klauzule

Základní SQL dotazy – Přehled selectů pro začátečníky

Dnes tu mám článek určený pro změnu začátečníkům. Bude plný příkladů sql dotazů s tím, že si to dáme od těch nejzákladnějších a postupně budeme přitvrzovat. SQL dotazy budou seřazeny chronologicky podle obtížnosti. Postupně budu přidávat další. Pro IT oddělení je dnes znalost SQL už nutnost, ale nastala doba, kdy SQL dotazování používají nejen ajťáci,… Read More »

SQL HAVING vs WHERE – Často se zde dělá chyba

SQL HAVING klauzule je speciálním druhem SQL příkazu, který se chová podobně jako jako WHERE. To znamená, že pomocí ní definujeme omezující podmínku při vyhledávání nebo manipulaci s tabulkami. Mezi oběma klauzulemi jsou ale významné rozdíly. Pojďmě si tedy SQL HAVING vs WHERE odlišnosti popsat. Pořadí v SQL skriptu SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER… Read More »

SQL ORDER BY – Řazení dat v SQL tabulce sestupně a vzestupně

ORDER BY klauzule v SQL umožňuje výsledky dotazu uspořádat podle určitého pole (sloupce) nebo více sloupců. Existují 2 základní možnosti seřazení záznamů v tabulce. Vzestupně (ascending order = ASC) – seřadí záznamy od nejmenšího po největší v případě čísel nebo o “A” do “Z” v případě textových řetězců. Sestupně (descending order = DESC) seřadí záznamy… Read More »

SQL WHERE – Zadáváme podmínku u tabulky pomocí SQL

WHERE klauzule slouží k definování omezujících podmínek při dotazování. Ve většině případů nás při dotazování do tabulky nezajímají všechny záznamy, ale pouze určitá jejich podmnožina na základě kritérií. Kritéria definujeme pomocí operátorů. Pořadí v SQL skriptu SELECT FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Syntaxe WHERE: SELECT [Sloupec1], [Sloupec2] FROM Tabulka WHERE pole <Operator> hodnota… Read More »

SQL SELECT – Výběr sloupců z tabulky – základní klauzule

SELECT klauzule slouží k získání infromací z tabulky. Za touto klauzulí následuje seznam sloupců, které potřebujeme zobrazit. Select se vždy musí použít s klauzulí FROM pomocí které říkáme, ze které tabulky chceme data vybrat a ideálně ještě s klauzulí WHERE pomocí které umíme omezit výsledek na základě nějaké podmínky. Syntaxe SQL SELECT Existují 2 základní možnosti… Read More »

SQL SELECT DISTINCT – Odstranění duplicit z tabulky = jedinečné hodnoty

SELECT DISTINCT příkaz slouží ke zobrazení jedinečných záznamů v tabulce. Použití je široké, zejména odstranění duplicit v záznamech při různých pohledech na data. Tip: Pokud vyjmenujeme více než 1 sloupec, tak DISTINCT vrací jedinečné kombinace vyjmenovaných sloupců Syntaxe SELECT DISTINCT Syntaxe je jednoduchá, stačí přidat slovo “DISTINCT” za SELECT klauzuli. SELECT DISTINCT [Sloupec1], [Sloupec2] FROM… Read More »