Category Archives: SQL příkazy

V rubrice SQL Příkazy jsou sdruženy články zaměřené na MS SQL Server, konkrétně na skriptování. Každý článek je věnován některému zajímavému SQL příkazu. Na své si přijdou jak začátečníci, tak i ostřílení borci… Mapa článků v rubrice dle abecedy »

SQL Cyklus (Loop) – Umíte použít WHILE nebo rekurzivní CTE?

Jako Loop můžeme označit opakované volání části kódu s různými parametry a většinou je spojen s nějakou DML operací typu INSERT nebo UPDATE. Cyklus voláme po předem stanovený počet opakování a můžeme ho v SQL sestavit několika různými způsoby. Na příkladu s kalendářem si ukážeme všechny způsoby. Jak na Generování kalendáře v SQL pomocí cyklu?… Read More »

SQL INSERT – Vkládáme řádky do tabulky databáze (3 způsoby) + Nejčasnější chyby

Příkaz INSERT volíme v situaci, kdy potřebujeme vložit záznamy do tabulky. Vložení řádků můžeme udělat několika způsoby (podrobněji je popisuji dále) kdy: Vkládáme hodnoty, které fixně vyjmenujeme (INSERT INTO … VALUES(hodnota1, hodnota2, …)) Vkládáme záznamy do tabulky pomocí skriptu (SELECT (tzn vybíráme hodnoty z tabulky) v kombinaci s INTO “cílová tabulka”). Tady se prakticky jedná… Read More »