Co je Self-service BI

Co je Self-service BI
5 (100%) 1 vote

Self-service BI je efektivní systém nástrojů a koncept, jehož nejdůležitějším poselstvím je maximální soběstačnost méně technicky znalých uživatelů v oblasti zpracování podnikových dat. Největším benefitem implementace Self-Service BI postupů je především snížení nákladů (nepotřebujete BI developera nebo si uvolníte jeho kapacity) a zvýšení efektivity reportingu. Obsluha těchto nástrojů je dostatečně intuitivní a z toho plyne významně menší zátěž na zaměstnance IT oddělení.

Co je hlavní myšlenkou Self-service BI?

Stěžejní myšlenkou, kterou formulovala již sama autorka tohoto konceptu, je tedy maximální soběstačnost. O rozvoj Self-service BI se významným způsobem zasadila okolo roku 2000 Claudia Imhoff, která poprvé s touto myšlenkou seznámila veřejnost a současně jí poskytla i potřebné technologické zázemí, které je nevyhnutelným předpokladem dalšího rozvoje.

Hlavním smyslem Self-service BI je především efektivní získávání analytických dat vhodných k dalšímu zpracování a vyhodnocování, příkladem může být třeba mapování údajů o chování zákazníků. Tímto Self-service BI nástroje mohou pomáhat v dlouhodobém horizontu nastavit správnou obchodní strategii firmy.

Pochopitelně může dojít k rozvolňení vazeb mezi sférou IT a ostatními odděleními, což je často žádoucí stav. Jinými slovy zaměstnanci nejsou na IT tolik závislí a mohou si data zpracovávat svépomocí. To jednak snižuje tlak na zaměstnance, dále můžeme požadované analýzy připravovat v kratším čase. Často dostáváme kvalitnější výstup, protože zaměstnanec marketingu datům rozumí lépe než “ajťák”.

Self-service BI jako součást Business intelligence

Většina současných platforem pro Business intelligence (např. SQL Server, Oracle, apod) má již v sobě integrovány Self-service BI nástroje. Mezi ty moderní, které jsou vhodné zejména pro malé a střední firmy bez nutnosti mít IT zázemí patří především Power BI, Power query a Powerpivot. Pro větší podniky se složitými nároky na reporting (např OLAP reporting) je již potřeba mít vytvořenou kvalitní BI architekturu.

Architektura Business inteligence zahrnuje:

  1. Zdrojové systémy, které má většinou každá společnost své vlastní, postavené na míru.
  2. ETL umožňující sjednocení dat z hlediska formátu a odstranění chyb a duplicit,
  3. Datové úložiště určené pro komplexní sběr dat
  4. Sekundární datová úložiště určená individuálně jednotlivým složkám podniku.
  5. Nástroje data miningu, které napomáhají vyhledat souvislosti mezi jednotlivými daty.
  6. Nástroje pro reporting, přičemž zde je třeba odlišit úroveň technologické znalosti uživatele, kdy lze využít SQL databáze vhodné pro pokročilé, ale také Excel, s nímž jsou schopni pracovat i osoby bez výraznější odbornosti v oboru informačních technologií

Kdy a proč používat Self-service BI a kdy nikoli

Self-service BI svoje uplatnění nalezne v rámci podniků všech velikostí. Podmínkou k realizaci koncepce samozřejmě zůstává především technologické a znalostní zázemí dané společnosti. Zejména se jedná o to, aby byla data pro zaměstnance srozumitelně strukturována ideálně ve formě datového skladu. Zaměstnancům data musí byt volně přístupná a hlavně jim musí rozumět.

Za negativum lze pokládat možný vznik duplicit nebo chybnou interpretaci takto získaných údajů, případně neúplnou analýzu dat plynoucí právě z nízké odbornosti těch, kteří je zpracovávají. Proto by součástí zavádění Self-service BI mělo být i odpovídající zaškolení a musí zároveň existovat autorita, která kontroluje správnost dat a odpovídá i za podnikové reporty. Funkci kontrolní zpravidla zastupují právě členové IT oddělení.

Obtížnější je i zavádění konceptu pro celopodnikové úlohy, zejména v měřítku velké firmy. Lépe se hodí pro izolované úkoly.

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení

Komentářů

Okomentujte článek jako první

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato webová stránka používá softwarovou ochranu proti spamu

Sidebar