SVYHLEDAT (VLOOKUP) | Excel – Hledáme hodnoty v tabulce

Excel funkce SVYHLEDAT slouží pro vyhledávání a získávání dat z určitého sloupce v tabulce. V anglické verzi je to Excel funkce VLOOKUPTypický příklad, kdy tuto funkci použijeme je např. v případě, kdy máme na jedné straně tabulku s dlouhým seznamem (třeba tisíce záznamů) a na straně druhé máme menší tabulku s tím, že do ní z velké tabulky potřebujeme dohledat hodnoty.

Co do funkce SVYHLEDAT vyplnit – Argumenty funkce

Vzorec vypadá takto:

=SVYHLEDAT(co; oblast kde; číslo sloupce, kde je hodnota k vrácení; 0) (česká verze Excelu) nebo…

=VLOOKUP(co; oblast kde; číslo sloupce, kde je hodnota k vrácení; 0) (US verze Excelu)

SVYHLEDAT funkce

Hledat – Jakou hodnotu v seznamu hledáme, měl by to být nějaký jedinečný identifikátor záznamů, který se v tabulce vyskytuje pouze 1x v případě objednávek by to bylo ID objednávky

Tabulka – Tady označíme tabulku, ve které hledáme, pozor musíme respektovat základní pravidlo, že tabulku musíme označit tak, aby se hledaná hodnota vyskytovala v prvním sloupci tabulky, kterou označujeme.

Sloupec – Číslo sloupce, ve které se vyskytuje hodnota, kterou chceme od SVYHLEDAT vrátit

Typ –  Identifikujeme přesnou (0) nebo přibližnou shodu (1). Doporučuju vždy používat přesnou shodu.

Příklad SVYHLEDAT

Vyrobíme si praktický příklad. Na webu Ministerstva vnitra ČR jsem si stáhnul číselník obcí, číselník má 6 251 záznamů. Excel se zadáním příkladu si můžete stáhnout zdeNa tomto příkladu si ukážeme, jak nám může funkce SVYHLEDAT pomoci, abychom nemuseli dlouhý seznam procházet ručně.

Při použití této funkce platí základní pravidlo, že hodnota na základě které hledáme musí být v prvním sloupci a hledané hodnoty jsou napravo. Princip určitě pochopíme na vysvětlění argumentů funkce a příkladu (viz. dále)

Excel funkce SVYHLEDAT

Každá obec má svůj jedinečný kód (Kód obce) a další informace, které se k obci vztahují.

Náhodně jsem vybral 8 kódů obcí a máme za úkol použitím excel funkce SVYHLEDAT, projít seznam a doplnit do tabulky níže Název obce na základě kódu obce.

Argument Hledat: Hledaná hodnota je kód obce

Argument tabulka: Hledáme v tabulce na Listu Obce, označíme celou tabulku, případně můžeme označit všechny sloupec A – H, vyjde to na stejno.

Argument Sloupec a typ: Pořadové číslo sloupce, který hledáme, “Název obce”, který chceme vrátit je ve sloupci 2. Požadovaný typ je přesná shoda. Po zadán funkce tak, jak vidíte na obrázku potvrdíme enter.

Výsledek: Po potvrzení se vrátíme na list SVYHLEDAT a protáhneme vzorec k poslednímu kódu obce, všechny názvy by teď měly být vyplněny.

Excel s vypracovaným příkladem si můžete stáhnout zde

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SVYHLEDAT (VLOOKUP) | Excel – Hledáme hodnoty v tabulce
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.