Data v Excelu bez duplicit – funkce odebrat duplicity

By | 14.9.2017

Odstranění duplicitních záznamů je poměrně častým požadavkem v tabulkách. Existuje na to jednoduché řešení, přesto má svá úskalí. Jak na data v Excelu bez duplicit v jednom sloupci či ve více? Odebrání duplicit nelze použít pro řádky, to je důležitá informace na začátek. Jdeme na to, pomůže nám funkce Odebrat duplicity.

Jeden sloupec

Nejjednodušší je případ, že chceme odebrat duplicitní hodnoty v jednom sloupci. Označíme sloupec či přesnou oblast a na kartě Data použijeme Odebrat duplicity.

Odebrání duplicit v Excelu

Odebrání duplicit v Excelu

Je-li vedle daného sloupce nějaký další, Excel se zeptá, zda se má odebrání rozšířit nebo nikoli. Zvolíme Pokračovat s aktuální oblastí, čímž se duplicity odstraní pouze v označené oblasti. Pokud bychom zvolili rozšíření oblasti, hledaly by se duplicity ve všech sloupcích, ale nikoli v rámci jednoho. Viz příklad se dvěma sloupci.

Odebrat duplicity

Rozšíření oblasti při odebrání duplicit

Při odebrání nezáleží nijak na datových typech, odstraní se vše, co se vyskytuje v daném sloupci vícekrát, tedy více než jednou. V tomto případě se odstraní záznamy 222, aa a 14%.

Odebrání duplicit mezi více sloupci

Trošku odlišná je situace, kdy požadujeme odstranit duplicity nikoli v rámci jednoho sloupce, ale mezi několika. V tomto příkladu označíme oba sloupce a Excel se zeptá, zda chceme použít oba sloupce. A žádné duplicity nenajde, i když jsou v obou sloupcích duplicitní záznamy. V tomto případě se totiž hledají duplicity mezi sloupci. Tedy pokud by v druhém byl výskyt například hodnoty 333, bude záznam odstraněn z obou sloupců. V tom je zásadní rozdíl při odebrání duplicit u jednoho sloupce a u více sloupců. Pokud označíme více sloupců, porovnávají se záznamy mezi sloupci, nikoli v rámci stejného.

Pokud bychom chtěli zjistit, kolik duplicitních záznamů daný sloupec obsahuje, nejsnadnější možností je použití funkce COUNTIF, tedy například =COUNTIF(A:A;222) a dostali bychom výsledek 2.

Odebrání duplicit je praktickou funkcí a často potřebujeme takto vyfiltrovat opakující se položky. Chcete-li odstranit duplicity ve více sloupcích, ale v každém, je nutné to udělat pro každý sloupec samostatně, jinak se hledají duplicity mezi sloupci, jak bylo řečeno. Jiné řešení porovnání sloupců a odstranění duplicit nabízí funkce SVYHLEDAT, resp. fuzzy lookup.

Zvýraznění duplicit podmíněným formátováním

Odbočka na konec. Není-li cílem přímo odstranění duplicit, ale pouze jejich zvýraznění, lze použít podmíněné formátování. Nastavit lze, zda se mají zvýraznit jedinečné nebo duplicitní záznamy. Výsledek je vidět hned na náhledu.

Odebrat duplicity a podmíněné formátování

Podmíněné formátování ke hledání duplicit

Pozor, zde neplatí logika sloupců. Tudíž, pokud se označí více sloupců nebo i řádky, najdou se duplicity v každém sloupci, řádku či oblasti.

5/5 - (2 votes)

One thought on “Data v Excelu bez duplicit – funkce odebrat duplicity

  1. David

    Dobrý den, řeším problém jak odstranit duplicity v řádcích. Jak na to? Nikde nemůžu najít řešení.

    Děkuji

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.