Jak vygenerovat skript pro všechny objekty (tabulky, views, procedury, funkce) v databázi?

Důvodů proč bychom mohli potřebovat vytvořit definici všech SQL objektů v určité databázi může být hromada – zálohování, source controll nebo nasazení databáze v jiném prostředí (na jiné SQL instanci). Je to celkem triviální, SQL Server má pro tyto účely integrován jednoduchý nástroj.

Jak vygenerovat skripty pro tabulky, views, procedury, funkce v databázi?

(1) Klikneme pravým tlačítem nad databází -> vybereme Tasks -> Generate Scripts

Generovat objekty v SQL databázi

(2) Dostaneme se do průvodce. Dozvídáme se tady jaké absolvujeme kroky. Klikneme next

Generate and Publish scripts

(3) Na další obrazovce vybereme ze 2 možností.

  • Můžeme si nechat vygenerovat celou databázi všetně všech objektů uvnitř nebo
  • Vygenerovat některé vybrané objekty – na výběr máme z tabulek, views, user-defined functions, DDL Triggers, Stored procedures (na obrázku není, protože vybraná databáze žádné procedury nemá)

Generate and Publish scripts - Choose objects

(4) Na další obrazovce vybereme umístění kam chceme skript uložit. K dispozici je i možnost publishnout skript do nějaké webové služby

Generate and Publish scripts - Scription options

(5) Posledním krokem je vygenerování skriptu s db objekty do vybraného umístění

Generate and Publish scripts - Výsledek

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
Jak vygenerovat skript pro všechny objekty (tabulky, views, procedury, funkce) v databázi?
Hodnocení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.