Mapa článků v sekci SQL Tutoriály

Na této stránce najdete mapu článků, která se nachází v kategorii SQL tutoriály. Protože článků postupně přibývá, mapa by měla sloužit pro orientaci v této kategorii:

1. Základy SQL dotazování

Základy SQL
Pořadí zpracování SQL dotazu
SELECT
SELECT DISTINCT
WHERE
GROUP BY
ORDER BY
HAVING vs WHERE

2. Spojování tabulek v SQL

CROSS JOIN
FULL JOIN
RIGHT JOIN
LEFT JOIN
INNER JOIN

3. Funkce a operátory v SQL

ISNULL a COALESCE
CASE WHEN THEN ELSE
LIKE operátor a Wildcards
EXISTS operátor
Agregační funkce
COUNT funkce
Funkce na pořadí
OFFSET funkce
Textové funkce
REPLACE funkce

4. Práce s tabulkou a pohledy (DDL, DML) v SQL

ADD COLUMN
CREATE TABLE
INSERT INTO TABLE
UPDATE TABLE
DELETE TABLE
TRUNCATE TABLE
MERGE TABLE
VIEW (Create, Alter, Delete)

5. Systémové funkionality

INFORMATION_SCHEMA
SYSTEM Stored Procedures

6. Ostatní

CTE With klauzule – Common table expresison
Jak udělat v SQL cyklus