POČET.OBDOBÍ (NPER) | Excel – Jak dlouho splácíme?

Funkci POČET.OBDOBÍ řadíme do jednodušších finančních funkcí a používáme ji zejména při výpočtech týkající se finanční matematiky. Pomocí této funkce si jednoduše spočítáme, jak dlouho budeme splácet úvěr při dané (i) výši úvěru (ii) úrokové sazbě a (iii) anuitní splátce. Na jednoduchém příkladu si ukážeme princip, jak funkce funguje.

Syntaxe funkce POČET.OBDOBÍ (NPER) v Excelu

=POČET.OBDOBÍ( sazba; anuitní splátka;  souč_hod;  [bud_hod]; [typ] ) (česká verze Excelu) nebo…
=PMT( rate; pmt; pv; [fv]; [type] ) (US verze Excelu)

POČET.OBDOBÍ (NPER) - SYNTAXE

Příklad použítí funkce POČET.OBDOBÍ

Jelikož všechny finanční funkce v excelu jsou mezi sebou provázány a dávají smysl, tak pojďme vyjít z příkladu z článku PLATBA (PMT) – Výpočet splátky a splátkového kalendáře, kde jsme počítali výši anuitní splátky. Zrekapitulujme zadání úlohy z daného článku – měli jsme vypočítat splátku úvěru, který má tyto parametry:

Po provedení výpočtu nám vyšla splátka ve výši:

Zkusme otestovat, jestli se použitím funkce POČET.OBDOBÍ dostaneme na počet období v letech = 30. Ještě jednou zopakujme – funkce POČET.OBDOBÍ počítá, jak dlouho budeme splácet úvěr pokud známe (i) splátku, (ii) úrokovou sazbu a (iii) výši úvěru. Logicky bychom tedy měli zpětně dostat na 30 let.

Řešení:

POCET.OBDOBI - příklad

Jak je vidět dostali jsme se na původní splatnost úvěru pomocí anuitní splátky (360 měsíců, tedy 30 let)

 

 

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
POČET.OBDOBÍ (NPER) | Excel – Jak dlouho splácíme?
Hodnocení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.