Převody mezi číselnými soustavami v Excelu

By | 12.2.2018

Poslední aktualizace:

Přestože práce s různými číselnými soustavami nebude patrně nejčastější činností v Excelu, mohou se i Vám hodit. Microsoft Excel nabízí funkce pro převod mezi 4 nejvíce používanými číselnými soustavami – desítkovou (decimální), dvojkovou (binární), osmičkovou (oktalovou) a šestnáctkovou (hexadecimální). Především s binární a hexadecimální soustavou se určitě setkávají nejen programátoři. Nebudeme se zabývat popisem číselných soustav, ale přímým použitím převodů čísel mezi soustavami. Číselné soustavy v Excelu tak můžete snadno využívat.

Funkce pro práci s číselnými soustavami najdete mezi funkcemi Konstrukce.

Funkce Konstrukce v Excelu

Funkce Konstrukce v Excelu

Obecný název těchto funkcí je XXX2YYY, kde XXX je původní číselná soustava, z níž převádíme a YYY cílová soustava, do níž převádíme. Vstupem musí být číslo, jinak kterákoli z těchto funkcí vrátí chybu.

Převod čísel v číselných soustavách mezi sebou ve 12 funkcích

Pokud počítáte se mnou správně, tak je dispozici celkem 12 převodních funkcí mezi 4 soustavami:

funkcepřevod
BIN2DECz binární do desítkové
BIN2HEXz binární do šestnáctkové
BIN2OCTz binární do osmičkové
DEC2BINz desítkové do binární
DEC2HEXz desítkové do šestnáctkové
DEC2OCTz desítkové do osmičkové
HEX2BIN ze šestnáctkové do binární
HEX2DEC ze šestnáctkové do desítkové
HEX2OCT ze šestnáctkové do osmičkové
OCT2BINz osmičkové do binární
OCT2DECz osmičkové do desítkové
OCT2HEXz osmičkové do šestnáctkové

Praktický příklad objasní jednoduše použití. V jednoduché tabulce převádíme čísla z desítkové soustavy do zbývajících třech soustav funkcemi DEC2BIN, DEC2HEX a DEC2OCT.

Převody čísel z desítkové soustavy

Převody čísel z desítkové soustavy

Převody čísel mezi číselnými soustavami jsou v Excelu díky těmto funkcím snadno použitelné. Funkce vracejí chybu rovněž při neplatném vstupu, i když je vstupem číslo. Například číslo 874 neexistuje v osmičkové soustavě a tak použití např. OCT2BIN končí chybou #ČÍSLO.

Římská číselná soustava s funkcí ROMAN

Římská číselná soustava patří mezi tzv. nepoziční soustavy, narozdíl od desítkové, dvojkové, apod. Se zápisem římských čísel se setkáváme u letopočtů, číslování kapitol, atd. Excel nabízí funkci ROMAN, která převádí čísla z desítkové soustavy do vyjádření římskými číslicemi. Viz obrázek níže.

Převod z desítkové do římské číselné soustavy

Funkce ROMAN převádí z desítkové do římské číselné soustavy

Funkce ROMAN má nepovinné parametry, pokud není parametr uveden, převádí se v klasickém způsobu zápisu římských čísel. Opačná funkce pro převod z římských čísel do desítkové soustavy v Excelu nativně neexistuje, je však možno použít např. nástroj Kutools.

Výpočty v různých číselných soustavách a převody mezi nimi najdou uplatnění v informatice i jiných vědních oborech. Díky těmto funkcím v Excelu je tak možné používat nejčastěji používané číselné soustavy a převádět čísla mezi nimi.

Převody mezi číselnými soustavami v Excelu
5 (100%) 1 vote[s]

Tomáš se zaměřuje hlavně na Excel a své vyjikající znalosti si nenechává jenom pro sebe

One thought on “Převody mezi číselnými soustavami v Excelu

 1. Anonymous

  Díky.

  Jasný a přehledný popis.
  Akorát je problém v excelu, který při převodu do binární soustavy, umožní pouze 10 číslic 🙁
  A to při převodu 6ti znakového čísla z HEX do BIN nestačí.
  Njn…excel

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.