SQL ADD COLUMN – Přidání sloupce do tabulky

Poslední aktualizace:

Přidání sloupce do tabulky lze udělat dvěma způsoby. Prvním je přes sql management studio v grafickém rozhraní a druhým způsobem je použít příkaz T-SQL ADD COLUMN.

Syntaxe T-SQL ADD COLUMN:

ALTER TABLE dbo.Tabulka
ADD <Sloupec> DatovyTyp NULL nebo NOT NULL

Sloupec se založí na konec tabulky. Pokud je tabulka, do které chceme přidat nový sloupec neprázdná (obsahuje data), je potřeba sloupec založit s povolením NULL hodnot. V opačném případě bude výsledkem chyba

Příklad přidání sloupce do tabulky pomocí t-sql ADD COLUMN

1 – Založme si tabulku se zaměstnanci dbo.Zamestnanci obsahující 3 pole

  • ID – sloupec s primárním klíčem začínajícím od 1 a rosoucím s kažným dalším záznamem o 1: IDENTITY(1,1) viz. dále
  • Jméno zaměstnance
  • Příjmení zaměstnance

2 – Do tabulky vložme 2 záznamy, zaměstnance Jana Nováka a Františka Nečase

3 – Do tabulky přidejme sloupec “Plat”

SQL Skript na založení sloupce do tabulky:

Založení tabulky:

CREATE TABLE dbo.Zamestnanci (
   ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Jmeno_Zamestance VARCHAR(255) NOT NULL,
   Prijmeni_Zamestnance VARCHAR(255) NOT NULL
);

Naplnění tabulky daty:

INSERT INTO dbo.Zamestnanci (Jmeno_Zamestance, Prijmeni_Zamestnance)
VALUES ('Jan','Novák'),
('František', 'Nečas');

SQL ADD COLUMN

Vložení nového sloupce “Plat”:

ALTER TABLE dbo.Zamestnanci
ADD Plat INT NOT NULL;

Po založení nového sloupce jsou hodnoty sloupce “Plat” NULL. Je proto vhodné ještě provést UPDATE tabulky.

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
Jak se vám líbil článek?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.