SQL ADD COLUMN – Přidání sloupce do tabulky

By | 1.5.2017

Přidání sloupce do tabulky lze udělat dvěma způsoby. Prvním je přes sql management studio v grafickém rozhraní a druhým způsobem je použít příkaz T-SQL ADD COLUMN.

Syntaxe T-SQL ADD COLUMN:

ALTER TABLE dbo.Tabulka
ADD <Sloupec> DatovyTyp NULL nebo NOT NULL

Sloupec se založí na konec tabulky. Pokud je tabulka, do které chceme přidat nový sloupec neprázdná (obsahuje data), je potřeba sloupec založit s povolením NULL hodnot. V opačném případě bude výsledkem chyba

Příklad přidání sloupce do tabulky pomocí t-sql ADD COLUMN

1 – Založme si tabulku se zaměstnanci dbo.Zamestnanci obsahující 3 pole

  • ID – sloupec s primárním klíčem začínajícím od 1 a rosoucím s kažným dalším záznamem o 1: IDENTITY(1,1) viz. dále
  • Jméno zaměstnance
  • Příjmení zaměstnance

2 – Do tabulky vložme 2 záznamy, zaměstnance Jana Nováka a Františka Nečase

3 – Do tabulky přidejme sloupec “Plat”

SQL Skript na založení sloupce do tabulky:

Založení tabulky:

CREATE TABLE dbo.Zamestnanci (
   ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Jmeno_Zamestance VARCHAR(255) NOT NULL,
   Prijmeni_Zamestnance VARCHAR(255) NOT NULL
);

Naplnění tabulky daty:

INSERT INTO dbo.Zamestnanci (Jmeno_Zamestance, Prijmeni_Zamestnance)
VALUES ('Jan','Novák'),
('František', 'Nečas');

SQL ADD COLUMN

Vložení nového sloupce “Plat”:

ALTER TABLE dbo.Zamestnanci
ADD Plat INT NULL;

Po založení nového sloupce jsou hodnoty sloupce “Plat” NULL. Je proto vhodné ještě provést UPDATE tabulky.

Rate this post
Category: SQL tutorial Tags:

About Jan Zedníček

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 5 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako finanční controller, analytik a finanční manažer pro společnosti z oblasti bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti se snažím zapisovat na tento web - abych je nezapomněl (působením rumu ^^) a sloužily i někomu dalšímu. Nebojte se položit dotaz nebo reagovat do komentáře. Přihlašte se do naší nové Excel facebook skupiny Excel CZ/SK diskuse » Mou webovou prezentaci najdete na webu https://janzednicek.cz/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.