SQL Agregační funkce – SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG

By | 20.8.2016

SQL agregační funkce – AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM jsou jedny z nejpoužívanějších. Často totiž potřebujeme něco sečíst, zprůměrovat, určit minimální a maximální hodnotu.

Při aplikaci agregační funkce je přítomnost klauzule GROUP BY povinná (pokud tedy zrovna neprovádíme operace nad okny pomocí OVER()).

Seznam agregačních funkcí:

AVG() – Vrátí přůměrnou hodnotu ze souboru dat
COUNT() – Vrátí počet řádků (hodnot)
MAX() – Vrátí maximální (nejvyšší) hodnotu
MIN() – Vrátí minimální (nejmenší) hodnotu
SUM() – Vrátí součet hodnot

Kombinace agregační funkce a klauzule GROUP BY umožňuje data řezat přes různé sloupce (příklad v článku o GROUP BY) to je důležité pro to, abychom mohli snížit atomicitu dat.

Praktický příklad použítí agregačních funkcí:

Mějme tabulku s Tržbami [SalesAmount] a datumem objednávky [OrderDate].

SQL Agregační funkce

Vstupní data

V ukázce použijeme aplikaci všech agregačních funkcí na tržby, nejlépe je to vidět na příkladu.

SELECT
  CAST(OrderDate AS DATE) AS Datum_Objednavky,
  SUM(SalesAmount)        AS Soucet_trzeb,
  AVG(SalesAmount)        AS Prumer_trzeb,
  COUNT(SalesAmount)      AS Pocet_trzeb,
  MAX(SalesAmount)        AS Maximalni_trzba,
  MIN(SalesAmount)        AS Minimalni_trzba
FROM AdventureWorksDW2014.dbo.FactInternetSales
GROUP BY OrderDate
ORDER BY OrderDate;5/5 - (2 votes)
Category: SQL Funkce

About Jan Zedníček

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 5 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako finanční controller, analytik a finanční manažer pro společnosti z oblasti bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti se snažím zapisovat na tento web - abych je nezapomněl (působením rumu ^^) a sloužily i někomu dalšímu. Nebojte se položit dotaz nebo reagovat do komentáře. Přihlašte se do naší nové Excel facebook skupiny Excel CZ/SK diskuse » Mou webovou prezentaci najdete na webu https://janzednicek.cz/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.