SQL CONCAT_WS – spojení textových řetězců se separátorem

Jednou z novinek ve verzi SQL Server 2017 je nasazení nové funkce CONCAT_WS. Funkce dělá to samé jako CONCAT (viz velký článek o string funkcích), ale narozdíl od ní umožňuje zadat v prvním argumentu separátor – znak, kterým jsou jednotlivé stringy odděleny. Typickým využitím funkce může být generování csv souborů.

Syntaxe CONCAT_WS

CONCAT_WS ( separátor, argument1, argument2 [, argumentN]… )

Prvním argumentem je separátor a následuje N-tý počet argumentů, které chceme pomocí funkce spojit.

Upozornění:

  • Pokud je hodnota argumentu NULL, tak CONCAT_WS hodnotu ignoruje a neodděluje ji separátorem
  • Separátor je nepovinný. Pokud jej nezadáme, tak se funkce chová stejně jako CONCAT

Příklad funkce CONCAT_WS

DECLARE @String_1 as VARCHAR(20) = 'Text'
DECLARE @String_2 as VARCHAR(20) = 'který'
DECLARE @String_3 as VARCHAR(20) = 'chci'
DECLARE @String_4 as VARCHAR(20) = NULL
DECLARE @String_5 as VARCHAR(20) = NULL
DECLARE @String_6 as VARCHAR(20) = NULL
DECLARE @String_7 as VARCHAR(20) = 'spojit'

SELECT CONCAT_WS(';',@String_1,@String_2,@String_3,@String_4,@String_5,@String_6,@String_7)

Výsledek

CONCAT_WS příklad

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SQL CONCAT_WS – spojení textových řetězců se separátorem
Hodnocení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.