SQL Cyklus – umíte použít WHILE nebo rekurzivní CTE?

Jako SQL Cyklus můžeme označit opakované volání části kódu s různými parametry a většinou je spojen s nějakou DML operací typu INSERT nebo UPDATE. Cyklus voláme po předem stanovený počet opakování a můžeme ho v SQL sestavit několika různými způsoby. Na příkladu založení tabulky s kalendářem v SQL si ukážeme všechny způsoby.

Generování kalendář v SQL pomocí cyklu?

Dejme tomu, že bychom si chtěli vyrobit v databázi tabulku s kalendářem od 1.1.1980 do 31.12.2050. Kalendář se dá do databáze pochopitelně založit i elegantnějšími způsoby než použitím cyklu, berte to jako cvičení.

Založení prázdné tabulky s kalendářem jako příprava:

CREATE TABLE #Calendar(
   Datum [Date] PRIMARY KEY,
   DenRoku     AS (DATEPART(DAYOFYEAR,Datum)),
   DenTydne    AS (DATEPART(WEEKDAY,Datum)),
   Mesic       AS (DATENAME(MONTH,DATEADD(MONTH,DATEPART(MONTH,Datum),(0))-(1))),
   Kvartal     AS (CONCAT(DATEPART(QUARTER,Datum),'Q')),
   Rok         AS (DATEPART(YEAR,Datum))
);

Tempovou tabulku pro účely příkladu zakládáme s calculated fieldy abychom nemuseli opakovaně vkládat celý seznam polí. Po založení tabulky tímto způsobem stačí vkládat jednotlivé datumy a zbytek polí se posléze automaticky dopočítá.

1 Způsob – GOTO metoda

Tento způsob není příliš doporučován, protože je pomalejší než ostatní. Spočívá v definici label (např. “SQL_CYKLUS_START:”) ke kterému se prostřednictvím příkazu GOTO v jednotlivých iteracích vracíme.

DECLARE @datum_plovouci AS SMALLDATETIME = '1980-01-01';
DECLARE
@datum_zarazka AS SMALLDATETIME = '2050-12-31';

SQL_CYKLUS_START:

   INSERT INTO #Calendar (datum)
   VALUES(@datum_plovouci)
   SET @datum_plovouci=@datum_plovouci+1

IF @datum_plovouci<@datum_zarazka
GOTO SQL_CYKLUS;

SELECT * FROM #Calendar;

2 WHILE/BEGIN/END cyklus

WHILE příkazem provádíme opakované volání kódu následujícího po while (většinou odděleného BEGIN/END) a to do doby dokud platí podmínka následující po WHILE

/*promažeme záznamy v naší tabulce a vložíme datumy jinám zpusobem*/

TRUNCATE TABLE #Calendar;

DECLARE @datum_plovouci AS SMALLDATETIME = '1980-01-01'
DECLARE @datum_zarazka AS SMALLDATETIME = '2050-12-31'

WHILE @datum_plovouci< @datum_zarazka
BEGIN
INSERT INTO
#Calendar (datum)
  VALUES(@datum_plovouci)
SET @datum_plovouci=@datum_plovouci+1
END;

3 Rekurzivní CTE (Common table expression)

Rekurzivní CTE jsou zdaleka nejrychlejším způsobem jak dosáhnout výsledku:

/*promažeme záznamy v naší tabulce a vložíme datumy jinám zpusobem*/
TRUNCATE TABLE #Calendar;

DECLARE @datum_plovouci AS SMALLDATETIME = '1980-01-01';
DECLARE @datum_zarazka AS SMALLDATETIME = '2050-12-31'

;WITH CTE_Date (Datum) AS (
   SELECT @datum_plovouci AS DATUM
     UNION ALL
   SELECT DATUM+1 AS DATUM
   FROM CTE_Date
   WHERE DATUM+1<@datum_zarazka
)
INSERT INTO #Calendar
SELECT * FROM CTE_Date OPTION (MAXRECURSION 32767);

Více se o rekurzivních dotazech můžete dozvěděl z webu Microsoftu

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SQL Cyklus – umíte použít WHILE nebo rekurzivní CTE?
Hodnocení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.