SQL IF THEN ELSE příkaz – Neplést s CASE

SQL IF THEN ELSE příkaz – Neplést s CASE
Hodnocení

T-SQL Příkaz IF se používá ke kontrolování toku kódu hlavně při operacích, kde pvovádíme nějaké zásahy do db (DDL, DML operace) – třeba procedury. Můžete si ho celkem jednoduše splést s CASE příkazem. Chybou bývá, že se snažíme rvát sql IF do klauzule SELECT, což je chyba.

Dotaz kde byste použili IF v příkazu SELECT vám určite nebude fungovat

SELECT IF 1=1 THEN 'Ahoj'

SQL IF

(!!!) IF se do SELECT klauzule nedává, od toho je příkaz CASE (viz. článek o CASE)

SYNTAXE SQL IF příkazu

Začínáme příkazem IF a potom hned definicí podmínky. V případě, že je podmínka Pravdivá, provede se příkaz následující za IF a pokud ne provede se příkaz za ELSE.

IF podmínka
   ...příkaz, který se provede pokud je hodnota podmínky TRUE;

ELSE
  ...příkaz, který se provede pokud je podmínka v IF FALSE;

Tato syntaxe bude fungovat, ale optimálnější je ohraničit jednotlivé příkazy BEGIN END klauzulí:

IF podmínka
  BEGIN
     ...příkaz, který se provede pokud je hodnota podmínky TRUE
  END;
ELSE
  BEGIN
     ...příkaz, který se provede pokud je podmínka v IF FALSE
  END;

(!!!) V příkazu sql IF nepíšeme “THEN”. Příkaz neumí ani ELSEIF a pokud bychom chtěli testovat více podmínek, musíme větvit nebo použít několik IF za sebou.

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení

Komentářů

Tento článek má  one response

  • Stručné a velice srozumitelné vysvětlení.
    Hledal jsem, proč se nepoužívá IF v select příkazech a zde je to perfektně vysvětlené 🙂
    Díky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato webová stránka používá softwarovou ochranu proti spamu

Sidebar