SQL SELECT distinct – odstranění duplicit

Poslední aktualizace:

SELECT distinct klauzule slouží ke zobrazení jedinečných záznamů v tabulce. Použití je široké, zejména odstranění duplicit v záznamech při různých pohledech na data. Krátký článek o klauzuli select najdete zde

Syntaxe Select distinct

Syntaxe je jednoduchá, stačí přidat slovo “distinct” za SELECT klauzuli.

SELECT DISTINCT [Sloupec1], [Sloupec2]
FROM Tabulka

Příklad:

Zdrojová tabulka vypadá takto:

Tabulka-Territories

Zkusíme z této tabulky získat jedinečné záznamy z pole TerritoryCountry. V tomto poli jsou duplicity, protože 1 země (SalesTerritoryCountry) může mít více regionu (SalesTerritoryRegion), což je v pořádku. Nás ale zajímají jedinečné hodnoty.

SELECT DISTINCT SalesTerritoryCountry
FROM [AdventureWorksDW2012].[dbo].[DimSalesTerritory]
ORDER BY SalesTerritoryCountry

Výsledkem je požadovaná tabulka:

Select distinct priklad

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SQL SELECT distinct – odstranění duplicit
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.