SQL Server 2016 novinky vás nadchnou

SQL Server 2016 Reporting services

SSRS doznaly změn od výrazně zastaralých předchůdců. Upustilo se od report managera, který nahradil vzhledově atraktivní webový portál v rámci kterého lze nově definovat KPI veličiny. Pomocí mobile report publisheru lze vytvářet reporty kompatibilní s mobilními telefony a tablety a po deploymentu je přes webový portál spravovat. Také vizualizace v reportech nyní vypadají mnohem lépe a je vidět, že jsou převzaté z Power BI. Reporting services reporty lze integrovat s Power BI a některé části reportů si připinovat na PBI dashboard. Článek o novinkách v reporting services 2016 je zde, je to jedna z největších změn v SQL Server 2016.

Hybridní cloud (Stretch database)

Jedna z nejzajímavějších funkcí stretch database umožňuje alokovat část dat do cloudové služby MS Azure a část dat mít na on-premisu. Při dotazování dat není poznat rozdíl. Tato služba umožňuje alokovat systémové a peněžní prostředky mezi on-premise a cloud v libovolném poměru. Pokud potřebujete na fyzickém serveru uvolnit místo, alokujete část dat do cloudu a uvolněné místo využitjete. Analogicky obráceně, pokud máme volnou kapacitu na serverovém disku, stáhneme část dat na on-premise a ušetříme tím peníze za storage v Azure.

Data masking

MS SQL Server 2016 poskytuje možnost data prezentovat některým uživatelům v pozměněné podobě. Data masking je střední cesta meze šifrováním dat a nezabezpečeným uložením. Pokud bychom v databázi měli citlivé údaje například o číslech účtů klientů, data maskingem dokážeme část dat zakrýt a uživateli ukázat pouze poslední čtyřčíslí.

JSON

Nativní support JSON potěší zejména vývojáře aplikací. SQL Server je schopen parsovat JSON data a pracovat s nimi v relačním formátu a naopak, dokáže data z relační formy převést do JSON pomocí funkcí JSON_VALUE(), JSON_QUERY(), ISJSON() a OPENJSON. Výměna dat mezi aplikacemi a SQL Serverem je nyní mnohem snažší.

Šifrování a row level security

SQL Server 2016 nově obsahuje funkci Always encrypted. Lze nastavit přístup k citlivým datům pouze přes klientskou aplikaci. Ta obsahuje šifrovací klíč, který není viditelný systémovým správcům/adminům. Normální data nejsou šifrována a tím se minimalizuje vliv na výkon klientské aplikace. Tato varianta bude použitelná například pro HR databáze nebo db, kde jsou citlivá data např. o klientech s rizikem zneužití. Touto technikou lze výrazně omezit množství lidí pracující s citlivými daty.

Další novinkou je nativní row level security police. Lze nastavit, aby řádky v určité tabulce mohli vidět pouze někteří uživatelé (na základě predicate funkce). Zajímavou možností je využít kombinace row level security s data masking a tím povýšit řízení bezpečnosti o level výš.

SQL Server R Services

SQL server 2016 podporuje pokročilé analýzy dat prostřednictvím jazyka R, který je v současné době nejoblíbenější programovací jazyk pro pokročilé analýzy. BI developeři nebo datoví analytici můžou prostřednictvím SQL Server systémové procedury sp_execute_external_script zpracovat R dotazy/vizualizace a následně zpracovat report v Reporting Services. Následně je možné report zapinovat na Power BI dashboardu.

 

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SQL Server 2016 novinky vás nadchnou
5 (100%) 2 votes

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.