SQL UNION Operátor – Sjednocení množin

Operátor UNION vám v SQL umožní propojit 2 výsledky dotazů a odstranit všechny duplicity, které v nich existují. Lze říci, že operátor ve výsledků provádí DISTINCT ve výsledném sjednocení záznamů.

Syntaxe

SELECT Sloupec
FROM dbo.Tabulka
WHERE Podmínka

     UNION

SELECT Sloupec
FROM dbo.Tabulka
WHERE Podmínka;

Syntaxe je stejně jako u všech Set operators stejná. Výsledkem sjednocení jsou všechny záznamy z obou tabulek s tím, že pokud dojde k tomu, že se v obou tabulkách nachází Sloupec se stejnou hodnotou, bude výsledkem bude pouze jedinečná hodnota.

(!!!) Operátor provede sjednocení a odstraní duplicity

Příklad UNION

Mějme tabulku se seznamem produktů.

SQL UNION

Pro ukázku uděláme sjednocení 2 dotazů:

  • První dotaz – budou záznamy kde Product Key (Primární klíč) je měnší než 10
  • Druhý dotaz – budou záznamy kde Product Key (Primární klíč) je měnší než 5

Evidentně se tak oba výběry překrývají, Product Keys <= 5 vybíráme dvakrát. Operátor by nám měl odstranit duplicity a vrátit pouze 10 záznamů

SELECT [ProductKey], [EnglishProductName]
FROM [AdventureWorksDW2014].[dbo].[DimProduct]
WHERE [ProductKey]<=10

      UNION

SELECT [ProductKey], [EnglishProductName]
FROM [AdventureWorksDW2014].[dbo].[DimProduct]
WHERE [ProductKey]<=5;

Výsledek:

SQL UNION Výsledek

_______________________________________________________________________________________________
Intelligent technologies - podniková řešení a školení
SQL UNION Operátor – Sjednocení množin
Hodnocení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.