SSIS | Control flow – Tasks, Containers, Data Flow – Integration Services

V předchozím článku SSIS | Úvod, BIDS, Project, Package, SSIS Toolbox jsem stručně představil featuru SQL Server Integration Services (SSIS) pro SQL Server. Cílem článku bylo usnadnit začátečníkům seznámení s pracovním prostředím, ve kterém je možné vyvíjet datové integrace (ETL).

Shrnutí předchozího článku – důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně

Víme, že datové integrace vyvíjíme v nástroji zvaném BIDS – Business Intelligence Development Studio (či nově SQL Server Data Tools), který má grafický interface a vývoj je tak bez potřeby programování (ale pokud chceme můžeme programovat třeba v C#).

Základním prvkem SSIS je package (.dtsx) a jednotlivé packages se dají sjednotit v jednom nebo více projektech pro lepší přehlednost. Každý package má 1 nebo více connection managers, které definují připojení ke zdroji dat nebo cílové destinaci. Každý package může mít definovány své proměnné => variables.

V packages máme po levé straně tzv SSIS Toolbox, který obsahuje řadu komponent pro vývoj ETL procesů, které přetažením myši můžeme umístit do oblasti Control flow. Každá komponenta má určitý úkol – třeba logování nebo datové toky.

Pokud jste minulý článek nečetli, tak doufám, že vám krátké shrnutí pomohlo. Dnes bude řeč o Control Flow, který definuje jednotlivé kroky SSIS package a pořadí jejich zpracování.

Control Flow v SSIS – Definice, Tasks, Containers a Data Flow

Control flow je základním stavebním kamenem každého SSIS package. Definuje totiž, co daná integrace provádí:

 • Seznam operací (např Data flow task, Execute SQL task, Containers)
 • Pořadí operací a vztahy mezi nimi (Precedence constrainst)

Jedná se o oblast uprostřed pracovního prostředí, která je automaticky vytvořena po založení nového package (viz screenshot).

SSIS - control flow

Do této oblasti můžeme z SSIS Toolboxu umístit různé prvky. Tyto prvky bych rozdělil do několika kategorií dle frekvence používání. Moje kategorizace se maličko liší od např Microsoftu, ale klasifikace podle řekněme důležitosti mi příjde přehlednější pro začátečníky:

 • Data Flow Task (99 %) – Je pilířem datových integrací. Pomocí tohoto tasku se napojíme přes connection manager na zdrojová data, provedeme transformace a nahrajeme výsledek do cílové destinace. Pojmy Data Flow Task a Control Flow se často zaměňují, ale jedná se o 2 různé věci. Pokud si přetáhneme do Control Flow nový Data Flow task a otevřeme jej, tak v oblasti SSIS Toolboxu na nás čeká úplně jiná nabídka komponent, které nám pomohou dostat data z bodu A do bodu B.
 • Execute SQL Task (80 %) – Tento task je také velmi frekventovaný a umožnuje v rámci běhu SSIS package pustit libovolný SQL script. Je vhodný například při logování průběhu, ale využití se dá najít mnoho.
 • Containers (20 %) – Kontejnery slouží jako logická skupina tasků. Hlavní funkce jsou typicky 2
  • Loop (For each loop container) – pro příklad pokud chceme loopovat nad nějakým adresářem, ve kterém se nachází více souborů, které chceme postupně zpracovat (fo each loop container)
  • Sekvenční zpracování více tasků (Sequence container) – časté použití je poud máme několik data flow tasků, které nechceme zpracovávat postupně, ale paralelně (současně). Sekvenční kontejner nám umožňuje tyto data flow tasky seskupit. Pokud pak několik tasku zpracováváme v rámci kontejneru paralelně, tak SSIS package čeká až doběhnou všechny tyto tasky, následně prohlásí kontejner za dokončený a přikročí ke zpracování následující komponenty za kontejnerem
 • Other Tasks (<5 %) – obsahují spoustu tasků, často administračního charaketru. Řada těchto tasků se dá alternativně řešit SQL scriptem (Execute SQL Taskem)

(!) Control flow shrnutí: můžeme sem umístit celou řadu prvků, ale většina z nich je málo používaná

Ve většině případů v každém control flow figuruje Data Flow task (s ním si vystačíme) nebo Execute SQL Task. Tyto dva tasky jsou pro začátečníky naprosto OK a nic víc používat nemusíme. Alespoň ze začátku nám to vystačí na dlouhou dobu.

Pokud chceme zpracování SSIS package urychlit a máme tasky, které mohou probíhat nezávisle paralelně, tak tasky obalíme Sequence containerem.

Other tasks se používají naprosto minimálně a jsou spíše doplňkové.

Pro ilustraci: příklad Control flow by mohl vypadat například takto

 • na začátu a na konci máme Execute SQL task (logování) a
 • mezi logováním máme Data Flow task, který by provedl nějaký přesun dat

control flow example

Pokud package pustíme tak jak je vytvořen na screenshotu, tak uvidíme situaci, která se nám moc nelíbí (viz screenshot dole). Proč? Protože v čase kdy byl vygenerován screenshot ještě nemám zalogován Start a ETL část je již dávno hotová. Navíc se současně loguje i Konec SSIS.

control flow without precedance constraints

Precedence Constraints v SSIS – Řízení pořadí zpracování SSIS komponent

Takové chování není námi požadovaný stav a potřebujeme, aby se jednotlivé tasky pustili postupně na sebou. Jinými slovy potřebujeme nějak řídit pořadí zpracovávání. A přesně k tomu slouží precedence constraints.

Precedence constraints určují pořadí zpracovávání jednotlivých komponent.

precedence constraints v ssis

Za každou SSIS komponentou se nachází zelená šipka a připojením k jiné komponentě. Tím vyjádříme závislost. Říkáme tí, že komponenta od které vede šipka má být spuštěna jako první, poté co je úspěšně dokončena má být spuštěna další komponenta…a tak dále až k poslední komponentě (jako na obrázku).

Typy precedence constraints – defaultně jsou šipky zelené a to znamená, že další task je spuštěn po úspěšném dokončení předchozího tasku. Typů constraints je ale více

 • Success (zelená) – následná komponenta bude spuštěna po úspěšném dokončení předchozí komponenty
 • Failure (červená) – následná komponenta bude spuštěna po neúspěšném dokončení předchozí komponenty
 • Completion (černá) – pokračování bez ohledu na výsledek

Závěr: Doufám, že se mi podařilo seznámit vás s Control flow. Na příkladech ve screenshotech máme vytvořen základ SSIS package. Chybí nám ale důležitá část – máme v Control flow sice vytvořenou základní strukturu package včetně Data flow tasku, ale zatím se v tomto tasku nenachází žádná ETL logika (zdroj a cíl dat, transformace). Na to se podíváme příště.

5/5 - (1 vote)
Category: SSIS - Integration Services

About Ing. Jan Zedníček - BI Developer, Finance controller

Jmenuji se Honza Zedníček a nejčastěji se se mnou v civilu můžete potkat v kancelářích Kentico Software v Brně, kde působím jako BI Developer. Částečně pracuji také jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 5 let, ale Kentico je moje srdcovka ♡. Před tím jsem pracoval jako finanční controller třeba v Aero Vodochody, bankovnictví nebo jako manažer dluhopisového programu v investiční skupině Unicapital. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti se snažím zapisovat na tento web - abych je nezapomněl (působením rumu ^^) a sloužily i někomu dalšímu. Nebojte se položit dotaz nebo reagovat do komentáře. Přihlašte se do naší nové Excel facebook skupiny Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.