Tag Archives: Spojování tabulek v SQL

SQL CROSS JOIN – Kartézský součin

By | 20.8.2016

Příkaz CROSS JOIN v SQL souží ke spojení 2 tabulek v relační databázi. Jeho výsledkem je kartézský součin => všechny kombinace levé (A) a pravé (B) tabulky. Syntaxe: SELECT sloupce FROM Tabulka_A CROSS JOIN Tabulka_B /*Tabulka A = levá; Tabulka B = pravá*/ Příklad CROSS JOIN: Tento typ JOINu si můžeme ukázat na příkladu. Vyrobíme… Read More »

SQL FULL JOIN – Spojování tabulek v SQL s vysvětlením přes Excel

By | 20.8.2016

Většinou si při práci s SQL databází nevystačíme pouze s 1 tabulkou. Některé hodnoty se nacházejí v jedné tabulce a další hodnoty v druhé = v rozdělení informací do mnoha tabulek , které jsou mezi sebou propojeny (přes klíče) spočívá podstata relačních databází. Existují 5 základních druhů joinů: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, CROSS… Read More »

SQL RIGHT OUTER JOIN – Spojování tabulek v SQL s vysvětlením přes Excel

By | 20.8.2016

Většinou si při práci s SQL databází nevystačíme pouze s 1 tabulkou. Některé hodnoty se nacházejí v jedné tabulce a další hodnoty v druhé = v rozdělení informací do mnoha tabulek , které jsou mezi sebou propojeny (přes klíče) spočívá podstata relačních databází. Existují 5 základních druhů joinů: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN (aktuální… Read More »

SQL LEFT OUTER JOIN – Spojování tabulek v SQL s vysvětlením přes Excel

By | 20.8.2016

Většinou si při práci s SQL databází nevystačíme pouze s 1 tabulkou. Některé hodnoty se nacházejí v jedné tabulce a další hodnoty v druhé = v rozdělení informací do mnoha tabulek , které jsou mezi sebou propojeny (přes klíče) spočívá podstata relačních databází. Existují 5 základních druhů joinů: INNER JOIN, LEFT JOIN (aktuální článek), RIGHT… Read More »

SQL INNER JOIN – Spojování tabulek v SQL s vysvětlením přes Excel

By | 20.8.2016

Většinou si při práci s SQL databází nevystačíme pouze s 1 tabulkou. Některé hodnoty se nacházejí v jedné tabulce a další hodnoty v druhé = v rozdělení informací do mnoha tabulek , které jsou mezi sebou propojeny (přes klíče) spočívá podstata relačních databází. Dříve nebo později se budeme muset naučit tabulky spojovat. Tak pojďme na… Read More »