web články | BI Portál

V rubrice Excel návody naleznete spoustu užitečných článků zaměřených na řešení nějakého konkrétního problému.

Externí data do Excelu z webu i databází

Občas potřebujeme načíst externí data do Excelu. Může to být například XML soubor, zdrojem dat však může být SQL databáze nebo webová stránka. Načítání externích dat z různých zdrojů je snadné a umožňuje tak vzájemnou výměnu datových souborů a jejich přenos.

Sidebar